ECD

Użycie Europejskiego dokumentu mycia (ECD)

Europejski Dokument Mycia jest wydawany za zgodą Europejskiej Federacji Organizacji Myjni Cystern (EFTCO). Stosowanie ECD wiąże się z istotnymi korzyściami:

jego format i struktura ułatwiają kierowcy oraz załadowcom szybkie zapoznanie się z opisem usługi wykonanej w myjni cystern,

unikalny system numeracji ułatwia jednoznaczną identyfikację dokumentu i zapobiega jego sfałszowaniu

wielojęzyczne kody mycia cystern wg EFTCO pozwalają na łatwą identyfikację wykonanych przez myjnię usług. ECD › EFTCO Codes

Stowarzyszenie EFTCO promuje dokument ECD jako model wspólnego dokumentu mycia dla myjni cystern z całej Europy. Dokument ECD został formalnie ustanowiony w dniu 1 lipca 2005.

Europejska Federacja Organizacji Myjni Cystern (EFTCO)

Polskie Stowarzyszenie Myjni Cystern jest członkiem EFTCO od dnia 1 września 2006, obok takich stowarzyszeń jak:

ATCN – Holandia
ANLIC – Hiszpania
DVTI – Niemcy
CTC – Belgia
NRTCA – Wielka Brytania
S&NTCA – Szwecja i kraje nordyckie
ALCI – Włochy
APLICA – Francja
STCA – Szwajcaria

European Tank Cleaning Stations